Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków

W okresie od 20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Załączniki:

Formularz projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków

W okresie od 20 do 27 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

20 listopada 2023

27 listopada 2023