Konsultacje

Data zamieszczenia: 15 kwietnia 2022
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goczałkowice –Zdrój na lata 2022-2027.
Data zamieszczenia: 15 kwietnia 2022
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goczałkowice -Zdrój.