Konsultacje

Data zamieszczenia: 25 stycznia 2024
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2024.