Konsultacje

Data zamieszczenia: 17 kwietnia 2019
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert