Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

W dniach od 6 listopada 2018r. do 15 listopada 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Można również przesłać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem cc sekap.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Formularz do zgłaszania uwag i opinii


06 listopada 2018

15 listopada 2018