Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącego opłaty targowej

Załączniki:

W dniach od 28 listopada do 6 grudnia 2019r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/81/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie opłaty targowej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP.

Formularz


28 listopada 2019

06 grudnia 2019