Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:

W dniach od 05 października 2020r. do 14 października 2020r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Formularz


05 października 2020

14 października 2020