Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Załączniki:

Formularz


16 października 2020

23 października 2020