Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały dotyczącej opłaty uzdrowiskowej

Załączniki:

W dniach od 02 marca do 12 marca 2021r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmiany treści uchwały Nr XII/72/2019 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy, w punkcie odbioru przesyłek zorganizowanym parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem Centrum Certyfikacji SEKAP.

Formularz


02 marca 2021

12 marca 2021