Konsultacje społeczne ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2015 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Załączniki:

W dniach od 27.09.2021r. do 07.10.2021r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27.10.2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1) w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy, w punkcie odbioru przesyłek zorganizowanym parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2) w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Formularz Konsultacji społecznych ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów


27 września 2021

07 października 2021