Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji spółce wodnej

Załączniki:

W dniach od 06.12.2021r. do 15.12.2021r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1. w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy, w punkcie odbioru przesyłek zorganizowanym parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2. w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Formularz


06 grudnia 2021

15 grudnia 2021