Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój

Załączniki:

W dniach od 12 do 21 września 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać: 1. w wersji papierowej, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie wyrażone w tej formie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. 2. w wersji elektronicznej, za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub PEUP (https://eurzad.goczalkowicezdroj.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Formularz


12 września 2022

21 września 2022