Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych

Załączniki:

W okresie od 13 do 20 listopada 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25 maja 2021r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goczałkowice-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym lub instytucjom kultury, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Formularz

Formularz do zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych

13 listopada 2023

20 listopada 2023

Formularz do zgłaszania uwag i opinii

Formularz do zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych

13 listopada 2023

20 listopada 2023