Konsultacje

Data zamieszczenia: 09 lutego 2021
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Data zamieszczenia: 29 stycznia 2021
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Goczałkowice-Zdrój na lata 2021-2027
Data zamieszczenia: 02 grudnia 2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój
Data zamieszczenia: 30 listopada 2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Data zamieszczenia: 17 listopada 2020
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości stosowanej dla budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano wyłącznie ekologiczne źródła ciepła
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój