Konsultacje

Data zamieszczenia: 03 marca 2022
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku 2022"
Data zamieszczenia: 19 listopada 2021
w sprawie sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w gminie Goczałkowice-Zdrój w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków