Konsultacje

Data zamieszczenia: 18 czerwca 2021
w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Data zamieszczenia: 09 lutego 2021
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych