Konsultacje

Data zamieszczenia: 21 października 2022
Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze